Xin chào quí vị,
Lực Trần
            Tôi, Trần Trọng Lực (tên tiếng Anh là Joseph Tran, Facebooker: Luc Tran) là một bác sĩ tốt nghiệp và hành nghề tại Sài Gòn được 7 năm trước khi qua Mỹ định cư. Cho đến năm nay 2018 tôi đã sống tại Mỹ được 9 năm. Cũng giống như hầu hết những người mới nhập cư, tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều khó khăn và phải tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng và hoàn cảnh để kiếm sống. Sau khi học hỏi và thử sức một vài công việc trong thời gian 4 năm đầu ở Mỹ, tôi quyết định chọn công việc cung cấp dịch vụ THANH TOÁN, QUẢN LÝ & TIẾP THỊ cho các cơ sở thương mại của người Việt tại Hoa Kỳ để làm việc lâu dài. Trong số rất nhiều ngành nghề kinh doanh của người Việt tại đây thì ngành nails là ngành phát triển nhất. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt tập trung vào phục vụ cho ngành này với mục tiêu giúp những người chủ tiệm nails tiết kiệm thời gian để chăm sóc cho bản thân, con cái và gia đình, đồng thời làm cho tiệm nails của người Việt ngày càng chuyên nghiệp hơn và luôn có số lượng ổn định khách hàng trung thành. Chúng tôi cam kết phục vụ cộng đồng người Việt lâu dài trên tinh thần 2 bên cùng có lợi. Hãy cho bạn và chúng tôi cơ hội làm quen, tìm hiểu và hợp tác cùng nhau để phát triển cộng đồng Việt của chúng ta ngày càng vững mạnh trên đất nước vĩ đại này.
    Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay: 
    Business phone: 1 (888) 414-6446 (call)
    Cell phone: (972) 330-3397 ( call / text)
    Business Facebook Page: Viet Solutions, LLC.
    Facebook: Joseph Tran
CHÚNG TÔI PHỤC VỤ TRÊN KHẮP 50 TIỂU BANG HOA KỲ.
Trân trọng,

Lực Trần
            VIET SOLUTIONS, LLC.- The Payment Services Company.

Hello,
            My name is Luc Trong Tran (English name is Joseph Tran, Facebook: Luc Tran). I am a doctor that graduated and practiced in Saigon for 7 years before settling in America. I've been in the United States for 9 years. Like most newcomers, I had to start a new life with a lot of adversity. My main goal was to find a job that suits my ability and circumstances to make a living. During the first four years, I’ve studied and worked many jobs. For my long-term career, I have decided to choose the service of PAYMENT, MANAGEMENT & MARKETING. Most of my clients are Vietnamese businesses here in the United States. Out of all the Vietnamese owned businesses, the nail industry is the most developed. We focus specifically on serving this sector. Our goal is to help nail salon owners save time to take care of themselves, their children, their families. It is becoming more professional and has a stable number of loyal customers. We are committed to serving the Vietnamese community long term in the spirit of mutual benefit. Give us the opportunity to get acquainted, learn and work with one another. Together we can grow our Vietnamese community stronger in this great country.
    Contact us today: 
    Business phone: 1 (888) 414-6446(call)
    Cell phone: (972) 330-3397(call/text)
    Business Facebook Page: Viet Solutions, LLC.
    Facebook: Joseph Tran
    WE SERVE ALL 50 STATES IN THE US.
    Best regards,
    Joseph Tran
    VIET SOLUTIONS, LLC.- The Payment Services Company.