SELF CHECK-IN & LOYAL REWARDS SYSTEM:

SELF CHECK-IN & LOYAL REWARDS SYSTEM
 • Lấy thông tin của khách hàng: Cell phone, Email, Tên Họ, Ngày Sinh Nhật: Thông tin này tự động gửi vào hệ thống POS bên trong( xuất hiện trong Waiting List của POS).
 • Tự động gửi HAPPY BIRTHDAY.
 • Tự động gửi Nhắc Nhở Cuộc Hẹn, Nhắc Khách Quay Lại Sau 2, 3 Tuần (tính từ ngày họ tới tiệm).

 • Tự động gửi PROMOTION,…
 • SETUP CREDIT CARD TERMINAL:

  SETUP CREDIT CARD TERMINAL
 • Giá Credit Card Processing rất hợp lý: Bằng hoặc rẻ hơn hãng hiện tại quý vị đang sử dụng.
 • Cho mượn máy Cà Thẻ (Credit Card Terminal) mà không phải trả tiền phí thuê máy.
 • Phục vụ rất nhanh chóng bằng tiếng Việt & tiếng Anh.
 • SALON POS SYSTEM:

  SALON POS SYSTEM


 • Quản lý thợ.
 • Xếp turn tự động.
 • Làm lương.
 • Làm hẹn.
 • ...

 • RESTAURANT POS SYSTEM:

  RESTAURANT POS SYSTEM  RETAIL & SUPERMARKET POS SYSTEM:

  RETAIL & SUPERMARKET POS SYSTEM